• office@interocloud.ro
 • +40 720 533 030
 • Lun - Vin 9.00 - 17.00.

Condiții de Utilizare InteroCloud

Bun venit la InteroCloud! Aceste Condiții de Utilizare („Condițiile” sau „Condițiile de Utilizare”) guvernează modul de utilizare a platformei noastre web de management al clinicii și utilizarea site-urilor și resurselor noastre web pe care le punem la dispoziție pe site-urile noastre web, cum ar fi Ghidurile noastre, videoclipurile, blogul și multe altele. Platforma, site-urile și resursele noastre web vor fi denumite în continuare „Serviciile”.

Acceptare

Vă rugăm să acordați un moment pentru a citi aceste Condiții cu atenție înainte de a vă abona sau de a utiliza oricare dintre Servicii. Aceste Condiții reprezintă un contract între InteroCloud Limited („InteroCloud” sau „Noi”) și fiecare persoană și/sau entitate care utilizează Serviciile și sunt acceptate prin abonarea la platforma noastră de management al clinicii sau prin utilizarea în alt mod a site-urilor web, resurselor sau Serviciilor noastre. Aceste Condiții pot fi actualizate sau modificate periodic și devin direct aplicabile pentru dumneavoastră odată ce sunt actualizate și publicate pe site-ul nostru web.

În aceste Condiții folosim cuvântul „Abonat” pentru a ne referi la aceia (de exemplu, o clinică medicală sau un medic) care se abonează și plătesc pentru platforma noastră de management al clinicii. Folosim cuvântul „dumneavoastră” pentru a ne referi la orice utilizator individual al Serviciilor noastre, cum ar fi un medic sau membru al personalului la o clinică Abonat, sau o persoană care navighează sau utilizează site-urile și resursele noastre web, inclusiv Abonatul însuși.

 

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ DACĂ VĂ ABONAȚI LA SERVICIILE NOASTRE FOLOSIND O ADRESĂ DE E-MAIL DE LA ANGAJATORUL DUMNEAVOASTRĂ SAU DE LA O ALTĂ ENTITATE, ATUNCI (A) VEȚI FI CONSIDERAT CĂ REPREZENTAȚI ACEA PARTE, (B) FAPTUL CA APASATI DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A ACCEPTA VA OBLIGA ANGAJATORUL DUMNEAVOASTRĂ SAU ACEA ENTITATE CU PRIVIRE LA ACESTE CONDIȚII, ȘI (C) CUVÂNTUL „DUMNEAVOASTRĂ” DIN ACESTE CONDIȚII SE VA REFERI ATÂT LA ANGAJATORUL DUMNEAVOASTRĂ ORI ACEA ENTITATE.

 

Proprietate Intelectuală

 • Dreptul de Proprietate asupra Serviciilor. InteroCloud deține sau a obținut drepturile de utilizare, toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Serviciilor. Acesta include software-ul și tehnologia de bază care operează Serviciile; toate materialele și conținutul postate sau puse la dispoziție pe site-ul nostru web sau prin intermediul Serviciilor, cum ar fi Ghidul nostru, videoclipuri, fotografii, grafice ilustrative, text, cercetări și postări pe blog.

 

Licență pentru Dumneavoastră. InteroCloud acordă fiecărui Abonat și fiecărei persoane care utilizează Serviciile o licență limitată de a accesa și de a utiliza (adică, de a afișa, imprima, descărca) materialele și conținutului disponibile în mod legal în cadrul Serviciilor numai pe un computer personal sau pe un dispozitiv pentru scopurile activității interne a Abonatului și pentru uzul dumneavoastră personal, necomercial, cu condiția:

 • să mențineți și să păstrați intacte toate drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte informații proprietare sau drepturi de proprietate intelectuală (cum ar fi ©2023 InteroCloud Limited. Toate drepturile rezervate);
 • să nu diseminați sau să distribuiți materialele sau conținutul nostru în mod public, fără acordul nostru prealabil;
 • să nu vindeți sau să comercializați în alt mod materialele sau conținutul nostru pentru propriul câștig sau pentru câștigul oricărei alte persoane; și
 • să respectați Politica noastră de utilizare acceptabilă de mai jos.

 

Feedback-ul și Contribuțiile Dumneavoastră. Ne place să primim feedback-ul dumneavoastră despre Serviciile noastre și să includem contribuțiile dumneavoastră în resursele noastre acolo unde este posibil. Pentru a ne asigura că avem drepturile corespunzătoare pentru a face acest lucru, acordați InteroCloud un drept și o licență non-exclusive, fără redevență, la nivel mondial, perpetue și irevocabile de a folosi feedbackul și contribuțiile dumneavoastră, inclusiv încorporarea acestora în Servicii și partajarea acestora cu alți utilizatori sau cu oricine altcineva. Rețineți că furnizarea de feedback sau contribuții nu vă face un autor, inventator sau colaborator al Serviciilor și nu vă dă dreptul la nicio compensație sau niciun drept de proprietate asupra Serviciilor.

Servicii de la Terți. Este posibil să oferim integrări cu servicii de la terți pe care ați putea alege să le utilizați împreună cu Serviciile noastre, cum ar fi serviciile de e-mail, procesarea plăților, instrumente de evaluare a pacienților, contabilitate online, facturare electronică și plăți de asigurare. Rețineți că utilizarea de către dumneavoastră a acestor servicii de la terți este guvernată de termenii ai acelor terți, și nu de aceste Condiții. InteroCloud nu este responsabil pentru aceste servicii de la terți.

 

Politica de Utilizare Acceptabilă

Ne așteptăm de la Utilizatorii Serviciilor noastre să se comporte în mod responsabil și să arate respect față de oamenii noștri, proprietatea noastră intelectuală și față de lege, aceste cerințe împreună cu celelalte menționate în Condiții fiind considerate parte din „Politica de Utilizare Acceptabilă”.

În plus, nu trebuie:

 • „să încadrați” sau „să copiati” orice conținut din Serviciile noastre pe orice alt site web sau server;
 • să postați sau să transmiteți orice material care este ilegal, dăunător, defăimător, obscen, profan, discriminator, hărțuitor, amenințător, care încalcă proprietatea intelectuală, incalcă drepturile de confidențialitate sau este în orice alt mod chestionabil;
 • să culegeți, să obțineți sau să colectați în alt mod informații despre alte persoane din  cadrul Serviciilor noastre, inclusiv nume și adrese de e-mail;
 • să verificați, să scanați sau să testați vulnerabilitatea Serviciilor sau a oricărui site web sau să încălcați măsurile de securitate sau de autentificare ale Serviciilor;
 • să falsificați antete sau să manipulați în alt mod identificatorii pentru a ascunde originea oricărui mesaj sau comunicări pe care o trimiteți prin intermediul Serviciilor; sau
 • să pretindeți că sunteți sau că reprezentați pe altcineva sau să uzurpați identitatea oricărei alte persoane sau entități.

InteroCloud își rezervă dreptul de a suspenda sau de a înceta utilizarea de către dumneavoastră a oricăruia sau a tuturor Serviciilor sau de a lua alte măsuri corective adecvate, pentru a aborda orice comportament neadecvat sau orice încălcare sau presupusă încălcare a Politicii noastre de Utilizare Acceptabilă sau a acestor Condiții.

Abonare

Vă puteți abona la platforma noastră de management al clinicii înregistrându-vă la unul dintre planurile noastre de abonare și plătind taxele aplicabile. Abonamentele rulează lunar, iar Taxele sunt percepute lunar în avans, în conformitate cu informațiile despre facturare furnizate de dumneavoastră în momentul abonării. Proprietarii Contului (definiți mai jos) pot actualiza informațiile de facturare ale Abonatului propriu, contactându-ne la: Contactați-ne. Rețineți că, exceptând cele menționate mai jos la Încetare, toate taxele sunt nerambursabile. Abonamentele și taxele pot fi mărite pentru a se potrivi cu creșterile utilizării platformei dumneavoastră în timp sau ca parte a strategiei Noastre de afaceri.

Rețineți că taxele conform acestor Condiții exclud orice taxe și impozite (inclusiv TVA) sau comisioane plătibile pentru Servicii în jurisdicția în care plata este, fie efectuată, fie primită. În măsura în care orice astfel de taxe/impozite sau comisioane sunt plătibile de către Noi, trebuie să Ne plătiți suma acestor taxe/impozite sau comisioane în plus față de orice costuri datorate conform acestor Condiții.

 

Disponibilitatea Serviciilor. Odată ce un Abonat s-a abonat și a plătit, InteroCloud va pune Serviciile la dispoziția utilizatorilor Abonatului (adică, medici, personal) pentru planul de abonament achiziționat. InteroCloud va pune la dispoziție Serviciile în conformitate cu Acordul nostru privind Nivelul Serviciilor; totuși, rețineți că InteroCloud nu poate fi responsabil pentru nicio indisponibilitate a Serviciilor cauzată de circumstanțe în afara controlului nostru rezonabil, cum ar fi întreruperile internetului sau problemele cu sistemele sau dispozitivele dumneavoastră computerizate.

Limitări. Site-urile și resursele noastre web sunt furnizate pentru informații generale despre produsele și serviciile InteroCloud. Este posibil ca acestea să nu fie întotdeauna exacte sau complete și să nu ofere nicio formă de consiliere. Recomandăm Abonaților să obțină propria îndrumare și consiliere, în special în ceea ce privește conformitatea cu reglementările și legislația. Conținutul și resursele de pe site-urile noastre web pot fi variate sau întrerupte periodic.

Conturile Abonatului

Proprietarul Contului. Persoana care se înscrie pentru un abonament în numele unui Abonat este denumit „Proprietarul Contului” și va fi autorizată să administreze contul Abonatului. Aceasta include autorizarea conturilor de utilizator suplimentare pentru medici și personal și acordarea și revocarea drepturilor de acces și a permisiunilor utilizatorilor. Fiecare Abonat va avea doar 1 Proprietar de Cont. Toate întrebările despre abonamentul unui Abonat, iar contul/conturile său/sale de utilizator trebuie adresat/adresate Proprietarului Contului. Un Abonat își poate schimba Proprietarul Contului prin setările contului său.

Conturile Utilizatorului. Abonații și utilizatorii lor trebuie să furnizeze informații exacte, actuale și complete atunci când își creează conturile de utilizator. Abonații sunt responsabili pentru toate activitățile care au loc în conturile lor de utilizator și pentru orice probleme, reclamații sau dispute care decurg din comportamentul utilizatorilor lor. Abonații trebuie să ia măsurile adecvate pentru a-și proteja conturile de utilizator, inclusiv:

 • să solicite utilizatorilor să stabilească parole puternice;
 • să păstreze confidențiale ID-urile și parolele de utilizator;
 • să nu furnizeze informații false de identitate pentru a accesa Serviciile.

InteroCloud nu va fi responsabil pentru nicio pierdere sau daună cauzată de eșecul unui Abonat de a păstra confidențialitatea conturilor sale de utilizator și a detaliilor contului său. Dacă descoperiți sau suspectați orice acces neautorizat sau utilizare neautorizată a contului dumneavoastră de abonat sau utilizator, vă rugăm să vă resetați parola imediat și să ne anunțați la office@interocloud.com.

Datele Abonatului

Proprietate și Control. Fiecare Abonat își păstrează proprietatea și controlul asupra datelor despre pacienți și asupra tuturor informațiilor colectate, introduse, create sau furnizate în alt mod de către Abonat și utilizatorii săi în timpul utilizării Serviciilor („Datele Abonatului”). Abonații pot fi denumiți „custodele informațiilor medicale”, „entitate acoperită” sau „operator”, în funcție de locația lor și de legile de confidențialitate aplicabile acestora. Abonații sunt responsabili pentru a se asigura că utilizarea și colectarea Datelor Abonatului este în conformitate cu legile și cerințele de reglementare aplicabile.

Fiecare Abonat stabilește:

 • Ce Date ale Abonatului să colecteze;
 • Cum va folosi Abonatul Datele Abonatului;
 • Ce medici și personal au acces la Datele Abonatului;
 • Cât timp va stoca Abonatul Datele Abonatului; și
 • Pe ce bază Abonatul va șterge Datele Abonatului.

Stocare și Acces. InteroCloud este un furnizor de servicii pentru Abonați și poate fi denumit „agent”, „partener de afaceri” sau „procesator” al Abonatului. InteroCloud va păstra datele abonatului stocate în siguranță, așa cum se descrie mai jos la Securitate. InteroCloud va accesa Datele Abonatului numai la cererea unui Abonat sau a utilizatorilor săi, sau acolo unde este necesar pentru a preveni sau aborda probleme tehnice care afectează Serviciile sau dacă este cerut de lege, regulament, ordin judecătoresc sau printr-o cerere de la autorități. Deoarece altfel nu avem control asupra Datelor Abonatului, nu suntem responsabili pentru Datele Abonatului incorecte, incomplete, pierdute sau deteriorate, cu excepția cazului în care acestea sunt cauzate de nerespectarea obligațiilor noastre conform acestor Condiții.

Conformitate cu GDPR. Dacă un Abonat este supus Regulamentului General privind Protecția Datelor („GDPR”), condițiile din Anexa noastră privind Prelucrarea Datelor se vor aplica și sunt încorporate în aceste Condiții.

Întrebări despre Datele Abonatului. Dacă aveți întrebări despre datele dumneavoastră de Abonat, vă rugăm să contactați Proprietarul Contului. Dacă un Proprietar de Cont are întrebări cu privire la gestionarea Datelor Abonatului în Servicii, Proprietarul Contului ne poate contacta la office@interocloud.com.

Date Anonimizate/ Agregate. InteroCloud poate folosi algoritmi generați de computer pentru a culege informații anonime și agregate din Datele Abonaților pentru a ne ajuta în dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a Serviciilor și pentru cercetare, analiză de date, benchmarking, statistici sau analize ale tendințelor. Ne vom asigura că niciuna dintre informațiile pe care le colectăm nu identifică sau nu poate fi folosită pentru a identifica vreun utilizator sau pacient.

Securitate

Măsuri de siguranță. InteroCloud menține măsuri de siguranță administrative, fizice și tehnice standard pentru a preveni accesul, utilizarea sau divulgarea neautorizată a Datelor Abonatului prelucrate prin sau stocate în Servicii. Aceste măsuri de siguranță includ, dar nu se limitează la, politici de securitate și instruire pentru personalul nostru, controale de acces, certificări și practici minime de securitate pentru centrele noastre de date, procesoare de plăți conforme cu PCI-DSS și criptare.

Caracteristici de Securitate. Serviciile conțin, de asemenea, caracteristici care vă permit să îmbunătățiți și mai mult securitatea Datelor dumneavoastră de Abonat. De exemplu, oferind utilizatorilor drepturi de acces diferite.

Încălcarea Securității. InteroCloud va notifica Abonații afectați dacă InteroCloud stabilește că securitatea Serviciilor a fost încălcată, iar acest lucru are ca rezultat accesarea sau divulgarea Datelor Abonatului către o persoană sau entitate care nu este autorizată să acceseze sau să primească astfel de informații. InteroCloud va informa Abonatul/Abonații afectat/afectați cu privire la măsurile corective luate ca răspuns la o astfel de încălcare a securității și va coopera în mod rezonabil cu respectivul/respectivii Abonat/Abonați pentru a atenua efectele oricăror pierderi sau compromiteri ale Datelor  Abonatului.

Responsabilitatea Dumneavoastră. Abonații și utilizatorii lor vor notifica imediat InteroCloud dacă devin conștienți de orice utilizare neautorizată a contului (conturilor), a oricărui ID de utilizator și a parolei sau a oricărei alte încălcări cunoscute sau suspectate a securității.

Politica de Păstrare a Datelor

Pe Durata Abonamentului Dumneavoastră. Platforma noastră de management al clinicii este concepută pentru a păstra, proteja și menține integritatea Datelor Abonatului pentru a-i asista pe Abonații noștri cu obligațiile lor de reglementare și de conformitate cu privire la înregistrările pacienților. În consecință, nu vom șterge Datele Abonatului pe durata abonamentului, cu excepția cazului în care există o cerință de reglementare sau legală pentru a face acest lucru. Dacă aveți o astfel de cerință, vă rugăm să solicitați Proprietarului Contului să ne contacteze.

Export de Date. Abonații pot solicita oricând un export al Datelor lor de Abonat și trebuie să facă acest lucru înainte de a înceta sau a rezilia utilizarea platformei noastre de management al clinicii. De asemenea, Abonații pot solicita exportul datelor pacienților lor. Pentru orice solicitare de export, contactati-ne.

După Încetare. Când un abonament expiră sau este încetat, contul este dezactivat. Aceasta înseamnă că atât contul, cât și orice Date de Abonat asociate contului nu mai sunt disponibile pentru utilizare și nu pot fi accesate prin internet. Contul și Datele sale de Abonat vor fi păstrate pentru o perioadă rezonabilă în cazul în care Abonatul dorește să reactiveze contul. Vom stoca Datele Abonatului în siguranță și le vom izola de orice procesare ulterioară cât timp sunt dezactivate.

Proprietarii Contului ne pot contacta cu întrebări despre Datele lor de Abonat. Rețineți că, pentru a menține securitatea strictă a Datelor Abonatului, nu putem primi instrucțiuni de la nimeni altul decât Proprietarul Contului.

Detalii suplimentare despre modul în care InteroCloud prelucrează datele care sunt considerate date cu caracter personal conform legii aplicabile pot fi găsite în Politica noastră de Confidențialitate și în Anexa privind Prelucrarea Datelor.

Încetarea

Taxe Restante. În cazul în care taxele sunt restante mai mult de 30 de zile, putem, fără a limita celelalte drepturi și remedii ale noastre, să suspendăm sau să încetăm accesul la Servicii până când sumele restante sunt plătite integral. Vom notifica cu cel puțin 7 zile înainte că taxele sunt restante înainte de a face acest lucru și nu vom exercita acest drept dacă Abonatul contestă taxele aplicabile în mod rezonabil și cu bună-credință și cooperează în mod diligent pentru a rezolva disputa.

Încetarea de către Noi. Ca o completare la alte prevederi în vigoare între InteroCloud și Abonat, dacă este cazul, InteroCloud poate înceta sau suspenda accesul la Servicii sau poate suspenda sau dezactiva contul unui Abonat sau al unui utilizator, dacă Abonatul sau utilizatorul încalcă orice obligație conform acestor Condiții sau legii aplicabile. De asemenea, InteroCloud poate înceta abonamentul unui Abonat dacă InteroCloud întrerupe Serviciile din orice motiv. Vom depune toate eforturile noastre pentru a vă notifica în prealabil despre orice suspendare sau încetare și pentru a ajuta Abonații să-și recupereze Datele Abonatului; cu toate acestea, pot exista unele cazuri în care trebuie să suspendăm imediat accesul pentru a preveni vătămarea altora sau ca urmare a legii aplicabile.

Rambursări. Dacă un Abonat își încetează abonamentul din cauza unei încălcări de către InteroCloud sau InteroCloud întrerupe Serviciile, vă vom rambursa orice taxe pe care le-ați plătit în avans pentru partea rămasă neutilizată a termenului de abonament. Dacă InteroCloud încetează abonamentul unui Abonat din cauza unei încălcări de către Abonat, Abonatul nu va avea dreptul la nicio rambursare și trebuie să plătească orice taxe neplătite pentru partea rămasă neutilizată a termenului de abonament.

Încetarea nu scutește un Abonat de obligația sa de a plăti taxe pentru nicio perioadă anterioară datei efective a rezilierii.

Limitări Legale

Declinarea răspunderii. Dorim să oferim Servicii excelente, cu toate acestea, există anumite aspecte pe care nu le putem promite despre Servicii. De exemplu, InteroCloud nu poate promite și nu declară sau garantează că:

 • Serviciile vor satisface nevoile sau cerințele dumneavoastră specifice;
 • Serviciile vor fi neîntrerupte, furnizate în timp util, 100% sigure sau lipsite de erori, viruși sau alte defecte; sau
 • Informațiile furnizate prin intermediul Serviciilor vor fi exacte, la timp, complete sau de încredere.

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ: (A) CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIFICATE ACESTE CONDIȚII, SERVICIILE SUNT FURNIZATE „CA ATARE” FĂRĂ VREO GARANȚIE ȘI CĂ UTILIZAREA SERVICIILOR ESTE PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ EXCLUSIV; ȘI (B) INTEROCLOUD NU FACE DECLARAȚII SAU GARANȚII DE NICIUN FEL, FIE EXPRESE, FIE IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, COMERCIALIZARE, CALITATE SAU NECONCORDANȚĂ.

În afara oricăror obligații de despăgubire în temeiul acestor Condiții, InteroCloud nu va fi răspunzător față de Abonat, orice utilizator sau altă parte, inclusiv pacienții Abonatului, pentru orice daune speciale, indirecte, morale, , incidentale sau punitive, iar răspunderea maximă totală a InteroCloud pentru fiecare și toate prejudiciile reclamate (individual și împreună) în cadrul sau legate de Servicii sau orice încălcare din partea InteroCloud (indiferent dacă o acțiune este contractuală sau delictuală și indiferent de teoria răspunderii) nu va depăși o sumă egală cu 100% din taxele plătite către InteroCloud înaintea revendicării.

Abonatul sau utilizatorul (în funcție de caz) va despăgubi, va apăra și va scuti de răspundere InteroCloud, funcționarii, directorii, angajații, sub-licențiații, clienții și agenții săi, față de orice daune, pretenții, răspunderi, costuri, pierderi și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) care decurg sau rezultă din încălcarea pretinsă sau reală a acestor Condiții, acțiuni intenționate, abateri voite, neglijență, nerespectarea legii, regulilor sau reglementărilor aplicabile, divulgare de informații confidențiale sau proprietare sau încălcarea acestor Condiții, inclusiv, fără a se limita, în legătură cu orice prejudiciu reclamat care consideră că Serviciile furnizate aici sau utilizarea acestora sunt utilizate pentru încălcarea, folosirea abuzivă sau însuşirea necorespunzătoare a oricăror Drepturi de Proprietate Intelectuală sau pentru încălcarea oricăror alte drepturi ale unui terţ. Fiecare parte va furniza o notificare promptă cu privire la orice prejudicii reclamate care le implică reciproc sau pe oricare dintre ele atunci când sunt legate de cealaltă parte sau de Servicii. InteroCloud poate participa la apărarea oricărei reclamații pe cheltuiala sa. Abonatul nu va soluționa nicio pretenție care implică InteroCloud fără acordul prealabil scris al acestuia.

Notificări, Legea Aplicabilă și Dispute

Notificări. InteroCloud va furniza Abonaților notificări, alerte și comunicări cu privire la Servicii și aceste Condiții, în mod electronic, la adresa de e-mail înregistrată pentru Proprietarul Contului dumneavoastră. Proprietarii de Cont își pot actualiza informațiile contului în orice moment utilizând setările contului lor. Orice notificare solicitată sau pe care doriți să o furnizați către InteroCloud poate fi furnizată persoanelor de contact afișate mai jos, sub Contactați-ne.

Legea Aplicabilă. Serviciile sunt furnizate de InteroCloud Limited de la birourile sale din Cork, Irlanda. Toate aspectele legate de accesul și utilizarea Serviciilor vor fi guvernate de legile Republicii Irlanda.

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări cu privire la Servicii sau aceste Condiții, vă rugăm să ne contactați la: office@interocloud.com sau la informațiile de contact prezentate mai jos. Vom depune toate eforturile pentru a vă răspunde la întrebări.

InteroCloud
First Floor, Penrose 1
Penrose Dock, Cork
T23 KW81, Irlanda
Irlanda: +353 21 234 0088
Romania: ++40 743 010 347
Actualizat: 1 aprilie 2023